Wetenschappelijk Onderzoek 

Er is niet veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar Guaranį. We hebben alleen maar iets gevonden op het Web wat handelt over een experiment op muizen en ratten.

Uittreksel (Het originele en uitgebreidere Engelstalige artikel is hier te vinden)

Muizen die een suspensie van Guaranį (Paullinia cupana, Sapindaceae) in een dosering van 0,3 mg/ml kregen toegediend, vertoonden na 100 en 200 dagen behandeling een duidelijke verbetering in fysieke capaciteiten als ze werden blootgesteld aan stressvolle situaties zoals zwemmen.

Hetzelfde effect deed zich niet voor als ze met een hogere concentratie van 3.0 mg/ml, of met  5.0 mg/ml ginseng, of met 0.1 mg/ml cafeļne behandeld werden. Guaranį bleek tevens in staat om, zowel na eenmalige toediening als na regelmatige toediening van Guaranį in verschillende sterktes, geheugenverlies deels op te vangen, en de capaciteit tot leren te verbeteren.

Ook ratten die 0.3 mg/ml Guaranį kregen toegediend bleken beter te presteren in het Lashley III doolhof. De dieren hadden verder dezelfde levensverwachting als niet-behandelde dieren, wat er op wijst dat Guaranį niet giftig is.


© 1999 - 2006 Guarana.com Owners Weblog